حسین (علیه السلام)امام عزت و افتخار
50 بازدید
محل نشر: مجمع جهانی اهل بیت (علیهم السلام) 0 همایش عزت و اقتدار حسینی. تهران
نقش: نویسنده
سال نشر: 1381/10/10
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
شخصیت‌ واقعی‌ و راستین‌ هر انسانی‌، در سایة‌ کمالات‌ معنوی‌ و در پرتو صفات‌عالی‌ او شکل‌ می‌گیرد. شناسایی‌ هر شخصیتی‌ بدون‌ در نظر گرفتن‌ صفات‌ عالی‌ او، هرگزمیسر نمی‌شود، و لذا هر شخصیتی‌ که‌ بیشترین‌ کمالات‌ روحی‌ و عالی‌ترین‌ صفات‌ رادارد، جلوة‌ انسانی‌ او پرفروغ‌تر خواهد بود.