مبانی رویکرد ذهنی گرا در تفسیر
56 بازدید
محل نشر: قرآن شناخت ش 10
نقش: نویسنده
سال نشر: 1391/11/09
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
رویکرد ذهنی تفسیر