پرهیز از تحمیل پیش‌فرض‌های ذهنی در ترجمه قرآن
41 بازدید
موضوع: علوم قرآنی
مصاحبه کننده : زینب جباری
محل مصاحبه : خبرگزاری کتاب
نحوه تهیه : فردی
محل انتشار : ایبنا
تاریخ نشر : Aug 2 2013 12:00AM
تعداد شرکت کننده : 0