حقیقت قرآن کریم
58 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: مشاور
دانشگاه: دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم
تاریخ دفاع: 1390
نام استاد/نام دانشجو : مهدی محمدیان